• Regnskapsføring
  • Lønn
  • Årsregnskap og likningspapirer
  • Regnskapsrådgivning
  • ØkonomirådgivningFirmainformasjon


Themaa Regnskap

Themaa Regnskap AS ble grunnlagt i 1984, og er et autorisert regnskapsførerselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi har hatt en jevn vekst siden starten, og er i dag totalt 5 ansatte på hel- og deltid.

Vi har lyse og moderne kontorer på Hylkje i Åsane. Det er investert i godt arbeidsverktøy og vi arbeider i dag med gode og fremtidsrettede standardprogrammer innen regnskap, lønn og årsoppgjør.

Vi har erfaring innenfor mange bransjer, og våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet.

Blant kundene våre finner du selskaper fra enkeltpersonforetak med 500.000 kroner i omsetning, til selskaper med opp til 120 millioner kroner i omsetning.

Vi er fremtidsrettet og legger vekt på at våre medarbeidere skal være oppdatert i sitt arbeid.

Vi bestreber oss på at kundene skal få personlig kontakt og tett samarbeid med sin regnskapsfører.

Vi er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening ( NARF ). Medlemskapet medfører at vi er løpende oppdatert på regelendringer, lovendringer og forskrifter, samt at vi deltar på kurs i deres regi.


Hva er regnskap?

Regnskap er kort sagt en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er at hjelpemiddel for å kunne vurdere den økonomiske stillingen for den som har avlagt regnskapet, for eksempel et selskap. Brukere av regnskapet kan være selskapets eiere, offentlige myndigheter, banker og andre låneinstitusjoner, investorer og ansatte. Dvs alle som har behov for å vite hvordan det går med driften og hvilke verdier som skapes.

Regnskapet består av en resultatrapport som viser inntekter og kostnader, og en balanse som viser eiendeler, gjeld og egenkapital.

Regnskapet for regnskapspliktige selskaper kan føres:
  • Av selskapets eiere eller ansatte i selskapet
  • Eksternt av autorisert regnskapsfører